APLIKACION PUNËSIMI


GJINIA
GJINIA
FEMËR
MASHKULL
PATENT SHOFER
PATENT SHOFER
PO
JO
FUSHA PËR TË CILËN APLIKON
FUSHA PËR TË CILËN APLIKON
MARKETING
MENAXHER
FINANCA
DYQAN
MAGAZINË
IT
SIGURIM
SHITJE
FUZNIZIM
ARKË/KASË
SHITËS
A KENI PËRVOJË PUNE
A KENI PËRVOJË PUNE
PO
JO