Maxi Market

Hapet Express Restautant & Caffe

Është risi për nga shërbimi hotelier Express, duke e ditur ritmin e shpejt, dinamikën e jetës, të njerëzve që punojnë, që nuk kanë kohë të mendojnë se çfarë ushqimi do të hanë në kohën e pauzës së shkurtër.
Express Restaurant që është zgjedhje ideal, i cili ofron llojshmëri të madhe të ushqimit.