kosova-flag1
en-flag1

Dhuratat nga katalogu “MAXI POINTS”

Prezentoni Kartelën dhe fitoni dhurata. Ju vetëm duhet ti grumbulloni pikët e shënuara dhe fitoni dhuratat e paraqitura në katalog.

Katalogu i dhuratave vlenë për periudhën 15.05.2016 – 15.08.2016.

Dhuratat në katalog janë të vlefshme vetëm për konsumatorët që posedojnë dhe prezantojnë Maxi Pika Kartelën, por kjo nuk do të thotë që ata të cilët nuk e posedojnë Maxi Pika Kartelën nuk mund të pajisen me të !

Ju duhet vetëm të pyesni arkataren dhe të kërkoni atë, sipas procedurës së paraqitur.

Antarësimi është pa pagesë , me plotësimin e aplikacionit të thjeshtë ju menjëherë e merrni kartelen tuaj. MAXI PIKA aktivizohet menjëherë pas blerjës së parë.

Pikët përfitohen për çdo blerje në vlerë 2€ .

Gjatë blerjes paraprakisht prezantoni kartelën tuaj MAXI PIKA në mënyrë që secili transaksion të shndërrohet në numër të caktuar të pikëve.